23. 9. 2019 – Naziv – NAJ ŠPORTNI VRTEC

24.05.2022 | Avtor Renata Pavlovič | Objavljeno v Športni vrtec

23. septembra 2019, je bila v Ljubljani, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, podelitev priznanj za vrtce, osnovne šole, srednje šole in zavode s prilagojenim programom – za IZVEDENE DEJAVNOSTI NA PODROČJU ŠPORTA.  OSVOJILI SMO ZLATO PRIZNANJE.

V Otroškem vrtcu Metlika smo v šolskem letu 2018/2019 na področju gibanja izvajali pestre aktivnosti. Kurikularni program smo obogatili z izvajanjem 2 gibalno/športnih programov: Mali sonček in Miška Eli. Oba programa sta bila namenjena otrokom od drugega do šestega leta starosti. V programu Mali sonček je sodelovalo 275 otrok in v programu Miška Eli je sodelovalo 272 otrok. Programa sta se izvajala med šolskim letom. Otroci so pod vodstvom vzgojiteljev izvajali različne gibalne naloge v telovadnici in na igriščih. Tekom leta so imele vse starostne skupine otrok v vrtcu določen stalni termin v vrtčevski telovadnici. Na igrišču vrtca smo pripravili stezo in izvedli jesenski, spomladanski kros, Tek podnebne solidarnosti in tek Začni mlad, tekmuj pošteno. V sodelovanju s Športno zvezo Metlika smo izvedli Lumpov in Urbančkov tek. Uspešni smo bili pri prijavi na Mercatorjev natečaj in zato smo v vrtcu izvedli gibalno srečanje s športnim trenerjem Praprotnikom ter se udeležili Lumpi teka na Ljubljanskem maratonu. Za otroke v najstarejših skupinah smo organizirali plavalni tečaj in tečaj rolanja. V maju smo z najstarejšimi otroki obiskali CŠOD Lipa. Za vse otroke so bile v zimskem času organizirane igre na snegu in sankanje. Z belokranjskimi vrtci smo sodelovali na Mini olimpijadi. V projektu Ciciban planinec smo izvedli vse načrtovane pohode. Prav tako smo velik poudarek dali gibanju na prostem v vseh vremenskih razmerah. Otrokom smo redno omogočali vožnjo s skiroji, tricikli, poganjalci in kolesi na kolesarski stezi. V popoldanskem času smo prav tako odprli vrata naše telovadnice in enkrat tedensko organizirali razgibavanje za starše in otroke. Izvajali smo interesno dejavnost Plezanje in interesno dejavnost za otroke in starše Razgibajmo se. Na Svetovni dan gibanja smo izvedli tudi različne gibalne dejavnosti v vseh oddelkih vrtca.

Vzgojiteljice in vzgojitelji Otroškega vrtca Metlika

Dostopnost