DELOVANJE VRTCA OD 1.4.2021 DO 11.4.2021

27.06.2022 | Avtor Branko Ambrožič | Objavljeno v Pri nas se dogaja

Spoštovani straši,

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in je bil objavljen v Uradnem listu RS dne, 29. 3. 2021. V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno izobraževalno delo v vrtcih ter v osnovnih in glasbenih šolah. Vrtci organiziramo le nujno varstvo.

Nujno varstvo se organizira za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je
samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o
kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja,
zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih
enotah.
Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi
odstavek 2. člena), kar pomeni, da morajo starši (oba starša ali eden od staršev, ki je
samohranilec) vrtcu predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

V času zaprtja vrtcev oziroma ko vrtci zagotavljajo samo nujno varstvo, so starši, katerih otroci
vrtca ne bodo obiskovali, plačila oproščeni. Koriščenje nujnega varstva je za starše plačljivo.

HVALA ZA RAZUMEVANJE

12258_Potrdilo delodajalca (1)

Dostopnost