Raziskovanje vode

04.08.2021 | Avtor Antonija Stankovič | Objavljeno v Ekošola, Muce

Že večkrat smo se odpravili do potoka Obrh, tokrat pa smo si ogledali tudi izvir Suhor, ki je blizu potoka. Raziskovali smo namreč vse o vodi.

Izvedli smo poskus kroženja vode v naravi. V dve vrečki smo nalili vodo. Eno vrečko smo postavili na polico v igralnici, eno pa dali na travo, kjer je močno sijalo sonce. Kmalu so se na drugi vrečki nabrale kapljice. Otroci so spoznavali, kako voda izhlapeva v zrak.

Pri drugem poskusu smo očistili umazano vodo s preprosto čistilno napravo, kjer smo uporabili kamenčke, pesek, papir in oglje. Otroci so bili presenečeni, kako se je voda očistila. Poudarili pa smo, da take vode vseeno ne smemo piti, saj lahko vsebuje očem nevidne bacile.

Pri tretjem poskusu so otroci spoznavali pomen varčevanja z vodo. Primerjali smo razliko v količini vode, ko vodo zapremo pri miljenju rok ali pa vodo pustimo odprto. Razlika v porabi vode je bila velika.

Dostopnost