Obvestilo računovodstva

19.05.2022 | Avtor Mateja Hlebec | Objavljeno v Obvestila, vabila

Spoštovani starši,

prosimo vas, da nam do konca meseca posredujete odločbe NIJZ-a, če je bil vaš otrok v karanteni oziroma, če je bil v izolaciji, nam dostavite pozitiven izvid oz. potrdilo zdravnika, iz katerega je razvidno od kdaj do kdaj je bil otrok v izolaciji.
Dokazila potrebujemo pri obračunu oskrbnin, saj so starši za dneve odsotnosti otroka zaradi karantene oziroma izolacije otroka oproščeni plačila vrtca.

Dokazila dostavite pravočasno najpozneje do zadnjega dne v mesecu v tajništvo vrtca, oddate pri vzgojiteljicah v oddelku oz. pošljete po e- pošti na naslov vrtec.metlika@guest.arnes.si.

Poznejših dokazil ne bomo upoštevali in poračunov za nazaj ne bomo delali.

Branko Ambrožič
ravnatelj

Dostopnost