Povabilo k vpisu predšolskih otrok 2022/23

22.05.2022 | Avtor Mateja Hlebec | Objavljeno v Obvestila, vabila

Spoštovani starši!

Vpis bo potekal v Otroškem vrtcu Metlika na Župančičevi cesti 1, v Metliki. Otroke lahko vpišete od 7. 3. 2022 do 18. 3. 2022 od 7.00 do 15. ure pri svetovalni delavki ali v tajništvu vrtca, kjer dobite vpisni list. Dobite ga tudi na spletni strani Otroškega vrtca Metlika (www.vrtec-metlika.si/koticek-za-starse/obrazci/)

V primeru, da želite osebno oddati vlogo, se predhodno najavite na telefon: 07/369-12-81 ali na e-naslov: mateja.hlebec@vrtec-metlika.si.

Otroke od 11. meseca do 5. leta starosti lahko vpišete v DNEVNI PROGRAM prvega in drugega starostnega obdobja.

Vloge, ki ste jih že oddali, so evidentirane in bodo obravnavane istočasno s prijavami na ta razpis. Zaradi povečanega vpisa otrok Vas naprošamo, da pravočasno oddate vlogo za vpis. Vloge oddane po 18. 3. 2022 bodo obravnavane kasneje oz. glede na razpoložljiva prosta mesta.

Pisna obvestila o vključitvi v vrtec boste prejeli do konca junija 2022.

Staršem posebej priporočamo vpis otrok starih pet let, ki bodo v šolskem letu 2023/24 obiskovali 1. razred devetletne OŠ. Izkušnje kažejo, da otroci, ki so vključeni v organizirano predšolsko varstvo, hitreje in manj stresno premostijo težave ob vključitvi  v šolo.

Obveščamo vas, da na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS št. 142/2020 z dne 14. 10. 2020) vrtec zavrne otroka, na podlagi potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka iz katerega je razvidno, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (51. a člen ZNB-B).

                                                                                                                                                                                                                             Uprava vrtca

 

Dostopnost