POVABILO K VPISU PREDŠOLSKIH OTROK za šolsko leto 2021/22

25.06.2022 | Avtor Mateja Hlebec | Objavljeno v Obvestila, vabila

Obveščamo vas, da poteka redni vpis otrok v Otroški vrtec Metlika za šolsko leto 2021/22.

Otroke lahko vpišete od 1. 3. 2021 do 12. 3. 2021 od 7.00 do 15. ure pri svetovalni delavki ali v tajništvu vrtca, kjer dobite vpisni list. Dobite ga tudi na spletni strani Otroškega vrtca Metlika (www.vrtec-metlika.si/koticek-za-starse/obrazci/)

V primeru, da želite osebno oddati vlogo, se predhodno najavite na telefon: 07/369-12-81 ali na e-naslov: mateja.hlebec@vrtec-metlika.si.

Vloge, ki ste jih že oddali, so evidentirane in bodo obravnavane istočasno s prijavami na ta razpis.

Zaradi povečanega vpisa otrok Vas naprošamo, da pravočasno oddate vlogo za vpis. Vloge oddane po 12. 3. 2021 bodo obravnavane kasneje oz. glede na razpoložljiva prosta mesta.

Pisna obvestila o vključitvi v vrtec boste prejeli do konca junija 2021.

Staršem posebej priporočamo vpis otrok starih pet let, ki bodo v šolskem letu 2022/23 obiskovali 1. razred devetletne OŠ. Izkušnje kažejo, da otroci, ki so vključeni v organizirano predšolsko varstvo, hitreje in manj stresno premostijo težave ob vključitvi  v šolo.

Obveščamo vas, da na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS št. 142/2020 z dne 14. 10. 2020) vrtec zavrne otroka, na podlagi potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka iz katerega je razvidno, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam (51. a člen ZNB-B).

 

Uprava vrtca

Dostopnost