Skrb za zdravje

SKRB ZA ZDRAVJE

Vsi zaposleni v Otroškem vrtcu Metlika skrbimo za varnost, dobro počutje in zdravje otrok, kar je naša temeljna naloga.

Za zdravje otrok in primerno bivalno okolje skrbimo:

·         z zdravo in uravnoteženo prehrano,

·         s svežim sadjem in zelenjavo,

·         s spodbujanjem pitja vode in nesladkanih čajev večkrat na dan,

·         z veliko gibanja otrok na svežem zraku in v telovadnici,

·         s primerno osvetlitvijo, temperaturo in vlažnostjo prostorov,

·         z rednim vzdrževanjem higiene v prostorih in čistoče igrač,

·         z rednim prezračevanjem in preprečevanjem prepiha,

·         s počitkom otrok,

·         z navajanjem na pravilno in redno umivanje rok in pravilno higieno kašljanja,

·         s preprečevanjem nalezljivih bolezni.

Pri organizaciji vsakodnevnega dela in bivanja v vrtcu upoštevamo določila Zakona o vrtcih, Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. V praksi uveljavljamo navodila in priporočila strokovnih institucij ter strokovnih delavcev.

Vsi zaposleni dosledno upoštevamo Pravilnik o varnosti otrok, Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu, Hišni red, Načrt ukrepanja ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih, Načrt čiščenja in nege otroka ter ostale interne dokumente vrtca.

Dostopnost