Nalezljive bolezni

NALEZLJIVE BOLEZNI

Za obvladovanje in preprečevanje nalezljivih bolezni v vrtcu je pomembno, da so v vrtcu samo zdravi otroci in zaposleni. Otrok, ki je ravnokar prebolel nalezljivo bolezen oziroma je še v fazi okrevanja, se v vrtcu ne počuti dobro in potrebuje domačo oskrbo, bližino staršev in počitek.

Dolžnost vzgojiteljic je, da zavrnejo otroka, ki že ob prihodu v vrtec kaže bolezenske znake, saj s tem pred nalezljivo boleznijo zaščitijo ostale otroke. Podlaga za to je Zakon o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS, št. 69/95), ki v 4. členu navaja, da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi. Če se bolezenski znaki pojavijo šele v vrtcu, so starši dolžni priti po otroka takoj, ko jih o tem obvesti vrtec.

O pojavu oziroma sumu na nalezljivo bolezen je vrtec dolžan obvestiti Nacionalni inštitut za javno zdravje, zato prosimo starše, da redno javljajo v vrtec pojav nalezljive bolezni, driske ali bruhanja pri otrocih. Strokovne delavke informacije prenesejo vodstvu in organizatorki prehrane in zdravstveno-higienskega režima (OPZHR).

Kljub temu pa je vrtec prostor, kjer je možnost okužbe večja zaradi večjega števila oseb v zaprtih prostorih, telesne bližine, skupne uporabe igrač itd. Otroci, ki se prvič vključijo v vrtec, praviloma na začetku več obolevajo, ker z določenimi mikroorganizmi še niso bili v stiku in si mora organizem odpornost šele pridobiti.

Osebe so kužne že pred pojavom prvih bolezenskih znakov, zato naj vsi zaposleni in uporabniki vrtca preventivno delujejo na tem področju. Pomembna je:

 • higiena rok,
 • skrb za čistočo prostorov in igrač,
 • higiena kašljanja,
 • redno kratkotrajno prezračevanje prostorov in preprečevanje prepiha,
 • uživanje svežega sadja in zelenjave,
 • gibanje na svežem zraku.

Tveganje za širjenje nalezljivih bolezni v vrtcu lahko zmanjšamo z naslednjimi ukrepi:

 • pralne igrače in dude dnevno umivamo pod vročo tekočo vodo,
 • začasno umaknemo ljubkovalne igrače,
 • povečamo frekvenco zračenja (ne ob prisotnosti otrok),
 • začasno prenehamo z umivanjem zob,
 • preoblečemo blazine ležalnikov in posteljic,
 • povečamo razmik med ležalniki
 • poostrimo nadzor med hranjenjem (obnašanje pri mizi, jedilni pribor)
 • poostrimo izvajanje osebne higiene in čiščenja prostorov.

ŠIRJENJE NALEZLJIVIH BOLEZNI

Nalezljive bolezni se širijo na več načinov. V vrtcu smo lahko izpostavljeni predvsem:

 • kapljičnim nalezljivim boleznim, ki se širijo s kapljicami, ki nastanejo pri kihanju, kašljanju, mogoč je tudi prenos s slino; okuži se oseba, ki je bila v bližnjem stiku z obolelim in katere sluznica (ustna, očesna, nosna) je prišla v stik s kužnimi kapljicami;
 • črevesnim nalezljivim boleznim, katerih povzročitelji se prenašajo z iztrebkom okužene osebe prek rok in kontaminiranih predmetov (igrač, kljuk …) ter površin (igrala, mize …) v usta druge osebe;
 • kožnim nalezljivim boleznim, garjam, ušem, ki se širijo z neposrednim stikom ali s posrednim stikom z okuženo osebo (npr: prek obleke, igrač …);
 • boleznim, ki se prenašajo z okuženo krvjo, s krvavimi telesnimi tekočinami in z izločki.

DAJANJE ZDRAVIL

V vrtcu po pravilu ne dajemo nobenih zdravil. Izjemoma lahko damo zdravilo, npr. pri povišani telesni temperaturi, vendar moramo imeti predhodno pisno privolitev staršev oz. skrbnikov. Ob pojavu že znane bolezni ali poslabšanju kronične bolezni, npr. vročinski krči, astma, pa moramo imeti za dajanje zdravila predhodno pisno privolitev staršev oz. skrbnikov s soglasjem zdravnika in navodila o dajanju zdravila, ki jih je dal zdravnik.

Otroci naj ostanejo doma, dokler od zadnje driske ali bruhanja ne mine vsaj 48 ur ali dva dni po prenehanju vročine.

Preprečujmo nalezljive bolezni

Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih

Vključitev otroka v vrtec po preboleli nalezljivi bolezni

Kako odkrijemo uši

Navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši

Kako odstranimo uši

Škrlatinka

Vnetje oči

Vnetje ušes

Laringitis

Norice ali vodene koze

Pljučnica

Slinavka

Pnevnokokne okužbe

Dostopnost