Obogatitvene in dodatne dejavnosti

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Vrtec občasno, daljši ali krajši čas izvaja obogatitvene dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni Kurikul vrtca oz. se izvajajo integrirano z osnovnim programom.
Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti in so za starše večinoma brezplačne (starši občasno krijejo le manjši delež stroškov prevoza ali vstopnine). Občasno nam pri izvajanju dejavnosti pomagajo tudi zunanji sodelavci. Dejavnosti so načrtovane z Letnim delovnim načrtom vrtca in Letnim delovnim načrtom posameznega oddelka.

V vseh oddelkih načrtujemo različne dejavnosti povezane z letnim časom, projekti v vrtcu, praznovanji … Posebno pozornost posvečamo prednostnim nalogam vrtca.

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
– cestna preventiva
– aktivnosti ob Tednu požarne varnosti
– aktivnosti ob praznovanju jeseni
– aktivnosti ob Tednu otroka
– kostanjev piknik
– jesenski in spomladanski kros
– prednovoletno rajanje (delavnice, ples, novoletno kosilo, prihod dedka Mraza …)
– sodelovanje na prireditvi Radi pojemo in plešemo
– praznovanje kulturnega dne
– pustovanje
– lutkovne predstave
– sodelovanje na Mini olimpijadi
– smučarski tečaj
– plavalni tečaj
– praznovanje Dneva Zemlje
– praznovanje Dneva Romov
– izleti
– obiski razstav, muzeja, knižnice

– Lumpov in Urbančkov tek

– tečaj rolanja

DODATNE DEJAVNOSTI

  • PEVSKI ZBOR
  • ŠPORTNO PLEZANJE
  • FOLKLORA
  • GLASBENA USTVARJALNICA
  • GIBALNO PLESNE URICE
  • JOGA
  • JAZ SEM PLANINEC
  • RAZGIBAJMO MOŽGANE
  • VADBA ZA OTROKE IN STARŠE
  • ANGLEŠČINA
Dostopnost