Cena programa

Od 1. januarja 2021 prične veljati nova ekonomska cena:

I. st. obdobje: 525,14 eur

II. st. obdobje: 374,66 eur

Sklep o določitvi cene s 1.1.2021

Plačilo staršev po plačnih razredih od 1.1.2021

Dostopnost