Kontakt

Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima: Iva Plut

Telefon: 07/36 91 289

E-naslov: iva.plut@vrtec-metlika.si

Vodja kuhinje: Marko Movern

telefon: 07/369 12 82

Dostopnost