Ukrepanje v primeru nujnih stanj

UKREPANJE V PRIMERU NUJNIH STANJ

Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih je dokument, ki je nastal z namenom, da bi bil v pomoč osebju v vrtcu pri ravnanju ob življenje ogrožajočih in drugih nenadno nastalih stanjih, ki zahtevajo ukrepanje in/ali zdravniško pomoč.

V dokumentu so priporočila, kako je treba pravilno ukrepati, vendar naj osebje upošteva tudi lastno presojo v nastalih okoliščinah. Izvaja naj le tiste ukrepe, za katere je usposobljeno. Opredeljena so načela, kdaj klicati nujno medicinsko pomoč, kar pa ne sme biti vzrok za opustitev potrebne prve pomoči.

PRIPOROČILA ZA UKREPANJE V VRTCU OB NUJNIH STANJIH IN NENADNO NASTALIH BOLEZENSKIH ZNAKIH

Dostopnost