Osnovni

Strokovno podlago za delo v vrtcu predstavlja nacionalni dokument Kurikulum za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Je dokument, ki spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, hkrati pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi pristopi dopolnjuje, spreminja in nadgrajuje dosedanje delo v vrtcih.

V Otroškem vrtcu Metlika na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje poudarjamo pestro in raznovrstno ponudbo.

Program, ki ga izvajamo je namenjen otrokom od enajstega meseca starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano ter traja 6-9 ur dnevno v okviru poslovnega časa vrtca.
Izvajamo tudi 20-urni skrajšan program za otroke Rome od 3 do 6 leta starosti.

V oddelke prvega starostnega obdobja so vključeni otroci od 11 mesecev starosti do 3 let.
V oddelke drugega starostnega obdobja pa otroci od 3 let do vstopa v šolo.

Dostopnost