Osnovne informacije

Ko otrok začne obiskovati vrtec, se prične tkati vez med družino, otrokom in vrtcem. Vzgoja v družini in vzgoja v vrtcu se medsebojno povezujeta, prepletata in dopolnjujeta. Delo svetovalne delavke v vrtcu je namenjeno vsem otrokom. Usmerjeno je predvsem v preventivo, pomoč in spodbudo otrokovemu razvoju. Temeljni cilj vseh sodelujočih v vzgojno-izobraževalnem procesu je optimalni razvoj otroka.

Naloga svetovalne delavke je podpreti vse sodelujoče pri uresničevanju tega skupnega cilja.

Svetovalna delavka, Mateja Hlebec, želi v sodelovanju z vami starši, z vodji skupin, z vzgojiteljicami in vodstvom vrtca ustvarjati pogoje, v katerih se bodo otroci čim bolje razvijali. Prizadeva si, da bi odrasli otroke, med njimi tudi vašega, bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali. Z njo se lahko posvetujete:
– ob vključitvi otroka v vrtec
– ob vstopu v šolo
– ob kritičnih situacijah v družini(rojstvo drugega otroka, selitev, ločitev, smrt, odvisnost, druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši…)
– kadar se želite posvetovati o vzgoji in o otrokovem razvoju.

V pomoč vam bo pri razumevanju in pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav ter stisk, kot so:
– težave pri hranjenju, spanju in bioritmu
– močenje postelje, blatenje ali zadrževanje
– nemirnost
– nočne more, strah
– samozadovoljevanje
– agresivno vedenje in drugo.

Z njo se lahko posvetujete o možni pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju ter nadarjenemu otroku. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

Za svetovanje in posvetovanje se lahko dogovorite osebno ali po telefonu. Lahko jo
– obiščete v pisarni, na sedežu Vrtca Metlika, Župančičeva cesta 1, 8330 Metlika
– pokličete po telefonu: 07/ 369 1 281

– pišete na e-naslov: mateja.hlebec@vrtec-metlika.si

Dostopnost