Poročilo programa Zdravje v vrtcu

09.07.2018 | Avtor Iva Plut | Objavljeno v Zdravje v vrtcu

POROČILO PROGRAMA ZDRAVJE V VRTCU

 

Tudi v šolskem letu 2017/18 je Otroški vrtec Metlika sodeloval v programu Zdravje v vrtcu. Prednostne naloge programa so:

 1. Postaviti varovanje in krepitev zdravja med svoje prioritetne naloge. V programu so sodelovale vse skupine vrtca – 19 skupin, končno poročilo je oddalo 10 skupin.
 2. Izvajanje aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja; primeri aktivnosti:
 • Zobozdravstvena vzgoja,
 • Zdrava prehrana,
 • Narava in varovanje okolja,
 • Osebna higiena,
 • Varno s soncem,
 • Varnost v prometu / na igrišču,
 • Duševno zdravje,
 • Gibanje,
 • Svetovni dnevi povezani z zdravjem,
 • Zdrav način življenja.
 1. Preden otrok zapusti vrtec (pred vstopom v šolo), si ogleda tri lutkovne filme: Ostal bom zdrav, Dobili bomo dojenčka in Čiste roke za zdrave otroke ter ob temu izvaja spremljajoče aktivnosti, vezane na vsebino.

 

Aktivnosti po skupinah:

Polžki: osebna higiena, varno s soncem, gibanje, zdrava prehrana, zdrav način življenja.

Pikapolonice: zdrava prehrana.

Račke: zdrav način življenja, narava in varovanje okolja, gibanje, varno s soncem.

Zajčki: narava in varovanje okolja, zdrava prehrana, gibanje, varnost v prometu, na igrišču, varno s soncem.

Metuljčki: zdrava prehrana, gibanje, zdrav način življenja.

Lisičke: skrb za varnost pri gibalnih nalogah, zdrava prehrana, narava in varovanje okolja, varno s soncem, osebna higiena.

Miške: zdrava prehrana, narava in varovanje okolja, osebna higiena, varnost v prometu, na igrišču, duševno zdravje, gibanje, svetovni dnevi povezani z zdravjem, zdrav način življenja.

 

Sončki: narava in varovanje okolja, svetovni dnevi povezani z zdravjem, zdrav način življenja, gibanje, zdrava prehrana.

Ježki: zdrava prehrana, gibanje, osebna higiena, varno s soncem, narava in varovanje okolja, zdrav način življenja.

Krtki: zobozdravstvena vzgoja, zdrava prehrana, osebna higiena.

 

Dostopnost