Projekt SAMOEVALVACIJA ZAVODA

12.12.2016 | Avtor Gregor | Objavljeno v Samoevalvacija

Samoevalvacijo opredeljujemo kot (sprotno) spremljanje in (končno) ovrednotenje doseganja zastavljenih prednostnih ciljev izboljšav v določenem obdobju (npr. enem šolskem letu). Kot takšna, je ena od temeljnih dejavnosti v delovanju šol in vrtcev.

 

 

Z načrtovano in sistematično samoevalvacijo izvajanje dejavnosti za doseganje zastavljenih ciljev šole in vrtci tekom šolskega leta spremljajo (na ravni izvedbe dejavnosti in na ravni doseganja opredeljenih, pričakovanih rezultatov) in jih ob zaključku šolskega leta ovrednotijo (samoevalvacijsko poročilo). Pri tem na podlagi ugotovitev opredelijo tudi priporočila in ukrepe, ki jih upoštevajo pri načrtovanju za naslednje šolsko leto.

Dostopnost