Cici vesela šola

Vse Cici vesela šola

Cici vesela šola

Cici Vesela šola je stalna vzgojno-izobraževalna rubrika revij Cicido in Ciciban. V Cicidoju jo najdete na srednjih straneh revije, v Cicibanu pa je včasih tudi kot plakat ali knjižica. Lani se je v Cici Veseli šoli igralo in učilo več kot 82.000 otrok! Vsak mesec obravnava zanimivo, premišljeno izbrano temo. Širi znanje na področju kulturne oziroma estetske vzgoje, socialnega učenja, družboslovja, naravoslovja, tehnike … Prispevki so napisani jasno, zabavno in poljudno, spremljajo jih nazorne ilustracije in fotografije. Vsebine pripravljajo strokovnjaki. Rubrika je  v Cicidoju metodično prilagojena predšolskim otrokom, v Cicibanu pa učencem prvega triletja. Vsaka tema je dopolnjena s seznamom…
PODROBNO
Dostopnost